Consumentenrecht

Wil je een auto kopen maar vertrouw je de km-stand niet? Twijfels over het gepleegde onderhoud? Stel hier je vraag.

Moderator: NicoTDI

Plaats reactie
Loekoeboeng
Nieuwe vriend
Nieuwe vriend
Berichten: 20
Lid geworden op: 13 jan 2014, 13:33
Echte naam: John
Autotype: VW Lupo 1.2TDI
Kilometerstand: 170.000km
Transmissie: Automaat
Kleur: Reflexsilver - LA7W
Brandstof: Normale diesel

Consumentenrecht

Bericht door Loekoeboeng »

Wat zijn nu de rechten en plichten bij de aanschaf van een auto?

Als je een auto wilt kopen, in ons geval een Lupo, dan kan je die kopen bij een particulier of een autobedrijf. Voor de koper en de verkoper gelden in deze overeenkomsten rechten en plichten.

Wat is nu de plicht van de koper:
De koper heeft de plicht om de aan te kopen auto te onderzoeken en goed te bevinden. Vele autokopers zijn geen deskundige en hun onderzoeksplicht gaat vaak niet verder dan het uiterlijk inspecteren van de auto en een proefrit maken. De koper kan dan in het geval van kapotte bekleding of een deuk in een deel van de carrosserie geen aanspraak maken op enig recht, omdat dit zichtbare zaken zijn. Het wordt anders wanneer de auto het ineens niet meer doet. (motorschade, of andere gebreken die men van buitenaf niet had kunnen controleren) De tijd waarna een dergelijk gebrek zich voordoet is ook belangrijk. U staat sterker als dit kort na een aankoop zich voordoet dan na een maand of zes. (mijn topic over de bak (na vierdagen))
De koper kan de auto ook, in overleg met de verkoper, technisch laten keuren door bijv. de ANWB. Over de kosten kan je dan afspraken maken. E.e.a. is echter ook een momentopname en verborgen gebreken komen ook bij een aankoopkeuring niet aan de orde.
Denk bijvoorbeeld ook aan het checken van de kilometerstand. Als koper (leek) kan je de kilometerstand aflezen en hierover vragen stellen aan de verkoper. Als er een NAP is, wil dit nog niet altijd zeggen dat de kilometerstand ook klopt, zeker bij geïmporteerde auto’s is de kilometerstand bij de NAP pas bekend, nadat de auto voor de eerste keer gekeurd (APK) is. Bij de Lupo kun je dus bij IEDERE VW-dealer het chassisnummer laten controleren. De VW-delaer heeft een prgramma waar iedere in Europa verkochte auto aan de hand van het chassisnummer gevolgd wordt. Iedere controle/beurt in de garage is verwoord.

Wat is de plicht van de verkoper:
De verkoper heeft een mededelingsplicht. Deze mededelingsplicht gaat VOOR de onderzoeksplicht van de koper. Het kenmerk van een (particuliere) koop/verkoop is dat in het geval van de particuliere koop/verkoop beide partijen niet technisch deskundig zijn. Bij verkoop/koop bij een bedrijf wordt de verkoper WEL geacht deskundig te zijn. Daarom is in beide gevallen de medelingsplicht van de verkoper belangrijk. De verkoper MOET de koper voor het sluiten van de koopovereenkomst vertellen wat de gebreken van de auto zijn. Doet de verkoper dat niet dan kan de koper, als deze later mankementen ontdekt waarvan de verkoper op de hoogte was, de koop op grond van dwaling ontbinden (later meer daarover) Dat kan zowel bij een particuliere koop als bij koop bij een autobedrijf.

Tweedehands auto’s moeten voldoen aan de verwachting die de koper ervan heeft of mag hebben. Wat een koper van een auto mag verwachten hangt wel af van een aantal dingen:

Het merk;
De prijs; hoe lager de prijs, hoe lager de verwachtingen;
Het bouwjaar; hoe ouder de auto, hoe lager de verwachting(en);
De kilometerstand; hoe hoger de kilometerstand, hoe lager de verwachting(en);
Hoe is de auto onderhouden;
Wat zegt de verkoper van de auto;
Geeft de verkoper extra garantie of niet.

Wat je in ieder geval mag verwachten is dat de auto veilig genoeg is om mee te rijden. Als je daaraan twijfelt; laat de auto keuren of laat hem staan. Als u de auto voor onderdelen wiltgebruiken is dit uiteraard niet aan de orde.
Wat ook meespeelt is als de verkoper zegt dat de auto goed is. In mijn geval heeft hij gezegd dat er niks mis was met de versnellingsbak, terwijl hij hem daarvoor wel had laten repareren bij de VW-dealer (mededelingsplicht) Gaat er binnen zes maanden iets stuk dat moet de VERKOPER bewijzen dat het de schuld is van de koper dat e.e.a. stuk is gegaan. Als koper hoef je dat dus niet te bewijzen.
Als de auto dus niet voldoet aan de verwachtingen die u mag/mocht hebben, dan is de auto ondeugdelijk en heeft u recht op reparatie of een andere auto.

Wat moet je nu doen als iets dergelijks aan de hand is?
Ga eerst terug naar de verkoper en probeer een oplossing te vinden. Lukt dat niet, dan kun je het volgende doen (later leg ik dit ook uit aan de hand van wetsartikelen)
Stuur een brief naar de verkoper (aangetekend) Omschrijf daarin de klacht en noem daarin ook een bepaalde tijd die de verkoper heeft om het probleem op te lossen. Geef daarin ook aan wat u (koper) gaat doen als de verkoper zich daar niet aan houdt. Op diverse sites, waaronder die van de consuwijzer staan voorbeeldbrieven.
Vervolgstappen zijn het ontbinden van de koopovereenkomst (vernietiging) U heeft dan recht op uw geld en u moet de auto teruggeven.
Indien de verkopende partij aangesloten is bij de BOVAG dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie van de BOVAG. Is de verkopende partij geen lid van de BOVAG, dan zult u uw rechtsbijstandsverzekering moeten aanschrijven of zelf uw recht halen door een zelfgekozen advocaat.

Wat zijn nu wettelijk gezien de bepalingen:
O.a. artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek.
Daarin staat de de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet voldoen. Ook staat daarin dat de auto niet aan de overeenkomst voldoet als de auto niet aan de eigenschappen voldoet de de koper op grond van de koopovereenkomst van de auto mocht hebben. De koper mag verwachten dat de auto de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik noodzakelijk zijn en waarvan de koper de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. De koper kan zich niet beroepen op de zogenaamde nonconformiteit als deze wist of redelijkerwijze kon weten dat de auto niet aan de overeenkomst beantwoordde. Zoals eerder gezegd die deuk in de carrosserie of gescheurde bekleding.


O.a. Artikel 18 uit boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zegt iets over de verplichtingen van de verkoper:
Art 7:18 behelst dus eigenlijk de mededelingsplicht

O.a. artikel 7:22
Daarin staat dat de koper de BEVOEGDHEID heeft om de overeenkomst te ontbinden als de auto niet aan de overeenkomst voldoet, tenzij de afwijking van de overeenkomst gezien geringe betekenis de gevolgen van de ontbinding niet rechtvaardigt.
OF
De koper kan de prijs verminderen in evenredigheid met de afwijking van de overeenkomst.

Dit is pas mogelijk als de herstel en vervanging onmogelijk zijn of niet van de verkoper gevergd kunnen worden.

In mijn geval voldeed de auto niet aan de overeenkomst, omdat de bak niet goed was. De verkoper heeft daarover geen mededelingen gedaan (Zijn plicht, ik had er niet eens naar hoeven vragen) en de kilometerstand bleek niet juist. De verkoper wist dit ook niet, maar HIJ is deskundige. Als consument ben ik leek.

Dan is er ook nog zoiets als dwaling.
Dwaling in de zin van het Burgerlijk Wetboek wil zeggen dat er sprake is van een onjuiste voorstelling van zaken. De onjuiste voorstelling moet zo essentieel zijn dat zonder deze onjuiste voorstelling de overeenkomst niet was gesloten.

Als ik dus had geweten dat de kilometerstand niet klopte en dat de verkoper de auto al had laten repareren voor een defekt aan de bak, dan had ik de koop niet gesloten.

Artikel 6:228 Burgerlijk Wetboek zegt daarover:
Een overeenkomst die tot stand is gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet tot stand zou zijn gekomen is vernietigbaar.
Daar zijn nog wat aanvullende voorwaarden aan verbonden. Google daarvoor even op 6:228.
In het Nederlands recht moet dwaling aan een aantal voorwaarden voldoen:
1. Onjuiste voorstelling van essentiële eigenschappen en/of omstandigheden;
2. Er moet een causaal (direct) verband zijn tussen de dwaling en het sluiten van de overeenkomst. Als er niet gedwaald was, zo de overeenkomst niet of onder andere voorwaarden tot stand zijn gekomen;
3. De eigenschappen waaromtrent onjuiste voorstelling bestond, moeten in beginsel wel kenbaar zijn geweest;
4. Dwaling moet zijn veroorzaakt door een mededeling van de wederpartij, het zwijgen van de wederpartij of wederzijdse dwaling;
5. De dwaling mag niet op grond van in het verkeer geldende opvattingen, schending van de onderzoeksplicht of toekomstige zaken betrekking hebben.

In mijn geval:
1. Ik ging ervan uit dat de kilometerstand juist was en dat er niks mis was met de versnellingsbak.
2. Als ik had geweten dat de auto bijna 300.000 km had gereden en dat er al gesleuteld was aan de bak, dan had ik hem laten staan.
3. Ik heb gevraagd naar de staat van de versnellingsbak.
4. De wederpartij heeft gezwegen over reparatie aan de bak. Wederzijds wisten wij niet van de kilometerstand, maar hij wordt wle als deskundige gezien, temeer daar hij zich specialist noemt in auto’s van het VAG-concern.
5. Ik heb de auto onderzocht (rondom en proefrit)


Zie voor eventuele vervolgstappen de sites van het juridisch loket of consuwijzer.

Een interessante site om eens te kijken is zomoto.nl Daar kan je de waardebepaling van je Lupo eens bekijken. Dit kan aan de hand van het kenteken en de kilometerstand en of de auto uitstekend, goed of matig is.
Zilvergrijze 3L 1.2 TDI
Gebruikersavatar
Willemvee
Hemelse Vriend
Hemelse Vriend
Berichten: 1503
Lid geworden op: 12 jan 2014, 16:52
Echte naam: Willem
Autotype: Overige autotypes
Productiedatum: 10 jul 2008
Kilometerstand: 270.000
Transmissie: Handgeschakeld
Locatie: Váraszó

Re: Consumentenrecht

Bericht door Willemvee »

Erg interessant dit. Goed om de zaken eens op deze manier op een rijtje te zetten.
I want to die peacefully in my sleep, like my grandfather.. Not screaming and yelling like the passengers in his car.
Gebruikersavatar
NicoTDI
3L Speurvriend
3L Speurvriend
Berichten: 1530
Lid geworden op: 12 jan 2014, 23:15
Echte naam: Nico
Autotype: VW Lupo 1.2TDI
Transmissie: Handgeschakeld
Locatie: GLD

Re: Consumentenrecht

Bericht door NicoTDI »

Zeer netjes en duidelijk geschreven.

Even terug te komen op een niet kloppende kilometerstanden

Nietigverklaring wegens bedrog (art. 1116 B.W.)
Vrijwaring voor verborgen gebreken (art.1641 B.W. e.v.)
Invloed van de goede of kwade trouw van de verkoper (art.1646-1647 B.W.)

Even terug te komen op het verhaal van 'loekoeboeng' John

De tussen partijen gesloten overeenkomst is een consumentenkoop in de zin van artikel 7:5 BW. Op grond van artikel 7:22 leden 1 en 2 BW heeft [eiser] de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden indien het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt en herstel en vervanging onmogelijk zijn of van de verkoper niet gevergd kunnen worden danwel indien de verkoper tekort is geschoten in een verplichting als bedoeld in artikel 7:21 lid 3 BW. Uit artikel 7:17 BW volgt dat een zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten.
Verkoper heeft zich niet gehouden aan zijn waarschuwingsplicht. Uitgangspunt daarbij is dat een professionele autoverkoper in beginsel, mits hij de bestaande twijfel omtrent de juistheid van de kilometerstand met voldoende duidelijkheid aan de koper meedeelt, met een dergelijke mededeling mag volstaan en aan de koper mag overlaten of deze daaromtrent nader onderzoek wenst te (laten) doen. Een voorgedrukte mededeling op de overeenkomst is op zichzelf evenwel onvoldoende om een koper met de vereiste duidelijkheid mee te delen dat twijfel bestaat omtrent de juistheid van de kilometerstand (maart 2011).
Het bovenstaande brengt mee dat [eiser] terecht heeft betoogd dat de afgeleverde auto niet aan de overeenkomst beantwoordt. Nu herstel en vervanging onmogelijk zijn heeft hij daarmee het recht gekregen de ontbinding in te roepen. Autobedrijf ....... heeft nog niet aangevoerd dat de afwijking in kilometrage nou niet bepaald gering is. Voor zover zij beoogt daarmee een beroep erop te doen dat de afwijking de ontbinding niet rechtvaardigt faalt dat beroep nu niet slechts de afwijking in kilometrage voor een koper van belang is, maar ook het enkele feit dat de kilometerstand op enig moment is teruggedraaid en de kilometerstand als zodanig daarmee onbetrouwbaar is geworden. laten we het dan nog helemaal niet hebben over de staat van de auto ter zijnen aanzien.


Voor mensen die het lastig vinden lezen of het moeilijk te begrijpen is, Sorry. rechten :roll:

We blijven het verhaal volgen in het intro topic.
Handschakel = Probleemloos!
Loekoeboeng
Nieuwe vriend
Nieuwe vriend
Berichten: 20
Lid geworden op: 13 jan 2014, 13:33
Echte naam: John
Autotype: VW Lupo 1.2TDI
Kilometerstand: 170.000km
Transmissie: Automaat
Kleur: Reflexsilver - LA7W
Brandstof: Normale diesel

Re: Consumentenrecht

Bericht door Loekoeboeng »

Even een aanvulling op o.a. de geschillencommissie van de BOVAG en een gang naar de rechter.

Als een bedrijf aangsloten is bij de BOVAG, dan krijg je bij de gekochte auto een extra garantie in de vorm van BOVAGgarantie. Meestal is dit voor de duur van zes maanden, maar er is ook wel een sprake van een kortere of een langere periode. Garantie is dus iets EXTRA'S. De garantie wordt ook omschreven in een garanteibewijs. In het Burgerlijk Wetboek heeft de consument (koper) altijd een bescherming. Lees hievoor het eerste verhaal. Dus ook zonder een garantiebewijs. Zelfs als de garantei formeel is afgelopen, heb je nog recht op consumentenbescherming. Als je bijvoorbeeld een zaak koopt met twee jaar garantie en kort na het verstrijken van die twee jaar gaat er een onderdeel kapot waarvan je mag verwachten dat dit na twee jaar en bij normaal gebruik niet kapot mag gaan, heb je recht op gratis vervanging of herstel. Als je als koper dus een geschil hebt met een verkoper die aangesloten is bij de BOVAG, dan kun je een beroep doen op de geschillencommissie van de BOVAG. Ik ken niet de juiste bepalingen van de BOVAG. Kijk daarvoor even op hun site, maar ik meen iets te weten dat de aanschafwaarde van de auto boven de € 5.000,-- moet zijn. De geschillencommissie van de BVOAG doet dan een uitspraak en die is bindend. Mocht je het daar niet mee eens zijn, dan rest een gang naar de rechter.
Een gang naar de rechter kan met ondersteuning van een rechtbijstandsverzekeraar, maar ook daar zit kaf onder het koren. Ik meende ook gebruik te kunnen maken van mijn rechtsbijstandsverzekeraar, maar deze stelt als EIS dat de auto gekocht moet zijn bij een BOVAGbedrijf EN dat de aanschafwaarde boven de € 5.000,-- ligt. In mijn geval bleken beiden eisen niet aan de orde. Ik mag het dus zelf oplossen. Wel heeft mijn rechtsbijstandsverzekeraar juridisch advies gegeven en voorbeeldbrieven ter beschikking gesteld. Als je echt recht zoekt, dan kunt je digitaal een vraag stelen bij het juridisch loket (voorheen bureau voor rechtshulp) Je krijgt antwoord en ook wordt je in de gelegenheid gesteld om daarover telefonisch van gedachten te wisselen. Deze hulp is gratis. Ook kan men je van het juridisch loket adviseren over juridsiche bijstand en toevoeging van een advocaat. Dit is inkomensafhankelijk.
Dan de rechter. Zaken die een aanschafwaarde hebben van minder dan € 5.000,-- worden behandeld door de kantonrechter. Daarin hoef je jezelf NIET bij te laten staan door een advocaat. Daarboven behandelt de rechtbank het geval en dan moet je jezelf laten bijstaan door een advocaat.
In mijn geval moet ik naar de kantornrechter, maar ik heb kennelijk WEL een advocaat nodig omdat ik zelf de verkoper niet kan dagvaarden. Daarvoor heb ik een advocaat nodig. Kijk voor een advocaat in jouw regio op alleadvocaten.nl. Daarin kan je zoeken op een advocaat die gespecialiseerd is in consumentenrecht. Veelal staat erbij of je een vrijblijvend gesprek kunt aangaan. Dat is kostenloos en de advocaat vertelt je over de (on)mogelijkheden en de kosten.
De kosten moet je dan ook op de verkoper (gedaagde) zien te verhalen in het proces. Je zal in eerste instantie zelf de griffiekosten moeten betalen. Voor zover ik weet zijn die rond de € 75,--.
Na de uitspraak van de rechter kan je met het exploot van de uitspraak je recht gaan halen bij de verkoper. Dit kan je ook uitbesteden aan een gerechtsdeurwaarder. Deze gerechtsdeurwaarder gaat het te vorderen bedrag dan incasaseren bij de verkoper. (verwar de gerechtsdeurwaarder niet met een incassobureau) Mocht die daaraan niet voldoen, dan kan de deurwaarder beslag laten leggen op de roerende goederen van het bedrijf van de verkoper, of in geval van particulier op zijn bezittingen. Dit is vaak een formaliteit. De deurwaarder neemt niks mee, maar je mag er ook verder niks mee doen. Bij een bedrijf kan de deurwaarder bijvoorbeeld beslag leggen op de handelsvoorraad. De verkoper mag dan niks verkopen. In een dergelijk geval kan e.e.a. aardig in de papieren lopen voor de gedaagde. Want ook de kosten van de deurwaarder zijn voor de verkoper.
Ook kan de rechter een dwangsom opleggen. Bijvoorbeeld iedere dag dat de gedaagde in gebreke blijft kan er een dwangsom worden opgelegd. Denk bijvoorbeeld aan € 500,-- per dag. Blijft die verkoper een week in gebreke, dan mag hij zo maar € 3.500,-- extra aftikken.

Aanvullend op het verhaal van NicoTDI m.b.t. de artikelen 1641 en verder. Voor zover mijn informatie strekt zijn deze artikelen per september 2003 vervallen. Die zijn volgens mij nu opgenomen in boek 6 en 7 BW.
Zilvergrijze 3L 1.2 TDI
Gebruikersavatar
3L-Dnadave
3L Vriendenteam
3L Vriendenteam
Berichten: 3490
Lid geworden op: 12 jan 2014, 17:00
Echte naam: David (op zn engels)
Autotype: VW Lupo 1.2TDI
Kilometerstand: 384.000km
Transmissie: Automaat
Kleur: Fantasiegroen - LR6A
Locatie: Leiden
Contacteer:

Re: Consumentenrecht

Bericht door 3L-Dnadave »

Hele fijne info wat hier bij elkaar wordt gezet.

Zouden er ook linkjes geplaatst kunnen woden naar de betreffende consuwijzer voorbeeldbrieven?

Misschien ook een duidelijk stappenplan met pijlen toevoegen voor als je in een dergelijke situatie komt.


Verder : keep up the good work
VW Lupo 3L 1.2TDI, Fantasiagroen 2000, 384.000km, Met een shitload aan upgrades topic
VW Lupo 3L 1.2TDI, Softblue 2002, 301.000km, fulloption met openairTopic
Audi A2 3L, 1.2TDI, Island Groen 2001, 270.000km fulloption++topic
VW Lupo 3L 1.2TDI, Custom Crono yellow] topic
VW T1- spijlbus, Blauw15 Raams topic
Loekoeboeng
Nieuwe vriend
Nieuwe vriend
Berichten: 20
Lid geworden op: 13 jan 2014, 13:33
Echte naam: John
Autotype: VW Lupo 1.2TDI
Kilometerstand: 170.000km
Transmissie: Automaat
Kleur: Reflexsilver - LA7W
Brandstof: Normale diesel

Re: Consumentenrecht

Bericht door Loekoeboeng »

Zilvergrijze 3L 1.2 TDI
Plaats reactie

Terug naar “Observatorium”